Akciós ajánlataink

Adatvédelmi nyilatkozat és ÁSZF

Ezt a weboldalt a Schlosser Kft működteti, mely az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások , valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. Törvény értelmében az adott linkhez tartozó oldal összeállítói minősülnek szolgáltatónak.

A weboldal használatával a felhasználó ráutaló magatartásával elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat. A weboldal használata ezen feltételek és szabályok alapján működhet. Amennyiben az üzemeltető változtatásokat léptet életbe ezen területen azt közzéteszi és a módosításra a felhasználók figyelmét erre felhívja.

A valerawebaruhaz oldalainak felhasználási feltételei

A valerawebáruház oldalainak működésére, fenntartására, megjelenítésére, teljes tartalmi és formavilágára a Magyarországon hatályos jogszabályok és a nemzetközi szerződések az irányadók és egyezmények által biztosított keretek közötti érvényes jogvédelemben érvényes és azon belül minden vagyoni jog kizárólag a Schlosser Kft-t illeti. A valerawebaruhaz oldalainak teljes tartalom és formavilága az üzemeltető szellemi alkotását képezi és szerzői jogvédelem alá tartozik. Tehát az üzemeltető külön írásbeli engedélye nélkül nem használható fel egyéb célokra. A felhasználás kizárólag magáncélból történhet és jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül vagy közvetve sem szolgálhatja. A magáncélú felhasználás körében a valerawebáruház oldalai felhasználója az -online hozzá- férésen túl -kizárólag azok egyes részeinek a felhasználó az Internet hozzáféréséhez használt számítógépébe merevlemezen rögzítheti, kinyomtathatja, de nem jogosult az adott tartalom felhasználására, terjesztésére, más eszközzel vagy formában történő másolásra, egyéb tevékenységre nem használható fel.

A valerawebaruhaz oldalak tartalmának a fentieken túl többszörösítéséhez, másolásához vagy egyéb ezekkel kapcsolatos műveletek végzéséhez, további tartalmakba beillesztéshez az üzemeltető nem járul hozzá. Kivételt ez alól a valerawebaruhaz oldalak bármely elemének hivatkozások útján történő elérhetővé tétele, mindaddig míg a valerawebaruhaz oldalak valamelyikére mutató linket tartalmazó weboldalak a harmadik felhasználó közvetlenül a valerawebaruhaz oldalakra mutató link mellett jól láthatóan elhelyezi a valerawebáruház nyitóoldalára /http://valerawebaruhaz.hu/ mint az adott link megjelölt forrása mutató linket is. /a forrás :valerawebaruhaz megjelölésével / és ezen link megfelelő működéséről, hozzáférhetőségéről folyamatosan gondoskodik.

A valerawebaruhaz oldalak tartalma tájékoztató jellegű és melyet saját kockázatára és felelőssé- gére használhat fel. Nem garantáljuk, hogy az oldalakon megjelenő funkciók hibátlanok és működésük zavartalan továbbá, hogy a felmerülő hibákat azonnal javítjuk. Nem tudjuk garantálni a szerver vírusmentességét, mely az oldalak tartalmát szolgáltatja. Az idevonatkozó 2001, évi CVIII. Törvény értelmében az Üzemeltető nem ellenőrzi az általa linkek formájában hozzáférhetővé tett információk tartalmát nem keres olyan tényeket melyek jogellenes tevékenységre utalnak. Az alábbiak figyelembe vételével az Üzemeltető nem vállalja a oldalainak használatából közvetve vagy közvetlenül keletkező kárt. Továbbá nem vállalunk felelősséget a levelező fórumokon és egyéb ehhez hasonló szolgáltatásokon megjelenő tartalmakért, hozzászólásokért, és fenntartjuk a jogot, hogy ne közöljük, vagy a megfelelő jogszabályok alapján megszüntessük azokat. Nem felelünk az oldalainkon elhelyezett hirdetésekért üzenetekért sem. Nem vállalunk felelősséget a rajtunk kívül álló okokból hálózati elégtelenségekből következő hibákért,az emiatt bekövetkezett megsemmisülésért, a késve érkezett rendelésekért, ebből adódó károkért. Az információs rendszerekben okozott idegen behatolások következményeiért, a keletkezett károkért nem vállalunk felelősséget.Valamint saját rendszerünket ért támadást, jogtalan behatolást és az így keletkezett kárt az elkövetővel megtéríttetjük.Ha oldalainkon mások vagy saját jogainkat sértő tartalmat helyeznek el az minden előzetes figyelmeztetés nélkül eltávolíttatjuk és az okozóval a felmerült kárt megtéríttetjük. Szükség esetén az Üzemeltető az eljáró hatóságoknak minden segítséget megad a jogsértő tevékenység elkövetőjének megtalálásához. Az Üzemeltető a törvény 13.§-a szerint szabályozott eljárás esetében együttműködik a jogsérelmet szenvedett károsulttal.Ezen belül az Üzemeltető az általa működtetett oldalakon közzétett tartalmakat és azok által elérhető egyéb weboldalak hivatkozásaiért nem vállal semmilyen felelősséget.

A felhasználási feltételek megsértésének jogkövetkezményei

A valerawebaruhaz oldalakat üzemeltető haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket amennyiben jogsértést követnek el elektronikus tartalmai ellen és megsértik az idevonatkozó jogszabályokat, és az elöljáró szervekkel együttműködik, hogy a cselekmény kiderüljön.

Adatvédelmi szabályok

A valerawebaruhaz oldalainak meghatározott részeihez való hozzáférést az Üzemeltető regisztrációhoz köti, melyek során az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatainak birtokába jut, de ez az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. Ezen adatok felhasználásának módjáról és céljáról az Üzemeltető a regisztrációs oldalon tájékoztatja a felhasználót, ott ahol az adatok megadására kerül a sor. A regisztrálás során birtokunkba került személyes adatokat rögzítjük,és kizárólag statisztikák készítésére használjuk fel. Az oldalak letöltésekor az Üzemeltető kisméretű esetleg személyes adatokat is tartalmazó fájlokat telepít a Felhasználó gépére, melyek megkönnyíthetik a Felhasználó azonosítását, információt szolgáltat- hatnak vagy megkönnyíthetik a látogatást áruházunkba. A Felhasználó számítógépén beállíthatja a lehetőségét annak, hogy a két fél közötti információáramlás létrejöhessen, könnyebbé váljon, ezt azonban bármikor le is tilthatja.

A regisztráció során az Üzemeltetőhöz került személyes adatok védelméről gondoskodik a közér- dekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi.LXIII. Törvény előírásai alapján. Az Üzemeltető a Felhasználó kifejezett, jóváhagyó hozzájárulására nélkül harmadik személynek nem adja tovább, nem teszi hozzáférhetővé annak adatait, kivéve ha erre jogszabályi kötelezettség utal, valamint ha ez nyilvános közzététel céljából történt /hozzászólások, hirdetés/. Az Üzemeltető megsemmisíti azokat a személyes adatokat melyek a felhasználás után céljukat veszítik. A valerawebaruhaz oldalak megtekinthetősége nyílt hálózaton történik,melynek során a Felhasználó és az Üzemeltető távközlési eszköz útján létesít kapcsolatot egymással. Az Üzemeltető fokozottan ellenőrzi a biztonságos működést szolgáló feltételeket, betartja az adatvédelmi jogszabályokat hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint biztonságos legyen. Ez vonatkozik a vartamintabolt oldalak elérését biztosító szolgáltatóra is. Az Üzemeltető nem támogatja a Felhasználó sértő nem jogszerű magatartását, esetlegesen visszaéléseit más személyes adataival. Az Üzemeltető a felmerült jogsértő esetekben vállalja, hogy segíti az eljáró hatóságok munkáját minden esetben.